Kontakt

Autokemp Loděnice

Zdoňov 133, Teplice nad Metují 549 57

+420 777 212 006

adrspachcamp@seznam.cz

@adrspachautokemp

https://www.instagram.com/autokempzdonov/

Rezerwacja online

Zarezerwuj miejsce wcześnie. Rezerwację potwierdzimy e-mailem.

W przypadku powstania między nami a konsumentem sporu konsumenckiego wynikającego z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, którego nie można rozwiązać w drodze porozumienia, konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu takiego sporu podmiotowi wyznaczonemu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym jest:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz